F01

Подов перваз, монтира се между под и стена. Моделът НЕ E подходящ за каса на врата !!!

Материал: High Density Polystyrene

Производител : NMC

Височина: 12 см

Ширина : 1.5 см

Дължина: 200 см